حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان بی‌دفاع اصفهان، درحالی توجه عموم و رسانه‌ها را به خود جلب کرد که این حادثه نه اولین اسیدپاشی در جامعه بوده و نه آخرین آن خواهد بود؛ آخرین نخواهد بود چرا که از شواهد و قرائن پیداست که سوزاندن و متلاشی کردن چشم و چهره شهروندان، ظاهرا و به دلیل عدم برخورد قاطع با مجرمان این نوع جرایم، چه از سوی قربانیان و چه از سوی مجریان قانون، عرصه بی‌صاحب تصور شده است!

حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان بی‌دفاع اصفهان، درحالی توجه عموم و رسانه‌ها را به خود جلب کرد که این حادثه نه اولین اسیدپاشی در جامعه بوده و نه آخرین آن خواهد بود؛ آخرین نخواهد بود چرا که از شواهد و قرائن پیداست که سوزاندن و متلاشی کردن چشم و چهره شهروندان، ظاهرا و به دلیل عدم برخورد قاطع با مجرمان این نوع جرایم، چه از سوی قربانیان و چه از سوی مجریان قانون، عرصه بی‌صاحب تصور شده است!

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت، این سازمان مجوز تولید ۱۷ محصول غذایی و شرکت تولید کننده آنها را باطل کرده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت، این سازمان مجوز تولید ۱۷ محصول غذایی و شرکت تولید کننده آنها را باطل کرده است.

محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: تولید کنندگان این محصولات غذایی، فاقد مجوزهای مورد نیاز وزارت بهداشت بودند و اجازه تولید و عرضه هیچ یک از محصولات را نداشتند.

پلیس انگلیس اعلام کرد در طی سال منتهی به ژمئن گذشته بیش از 22 هزار مورد تجاوز جنسی در این کشور به وقوع پیوسته است

پلیس انگلیس اعلام کرد در طی سال منتهی به ژوئن گذشته بیش از 22 هزار مورد تجاوز جنسی در این کشور به وقوع پیوسته است 

بیماری ابولا این روزها جان افراد زیادی را گرفته ، اما در این میان برخی مبتلایان از این بیماری جان سالم بدر برده اند . اما کابوس ایبولا این افراد را رها نکرده و آثار روحی و جسمی ناخوشایندی بر ایشان داشته است

بیماری ابولا این روزها جان افراد زیادی را گرفته ، اما در این میان برخی مبتلایان از این بیماری جان سالم بدر برده اند . اما کابوس ایبولا این افراد را رها نکرده و آثار روحی و جسمی ناخوشایندی بر ایشان داشته است