دکتر زیبایی درباره میکرودرم ابریشن می گوید

دکتر زیبایی درباره میکرودرم ابریشن می گوید

میکرودرم ابریشن چیست ؟

 

روش لایه برداری پوست بوسیله ی ساییدن آن است . اشتباه نکنید !! این بدان معنا نیست که پوست شما بوسیله ی یک جسم سخت مانند سنگ یا آجر یا سمباده ساییده می شود ، بلکه در این روش کل پوست در معرض تماس با پودر اکسید آلومینیوم که یک ماده معدنی بی ضرر است قرار می گیرد . در این پودر کریستال های بسیار ریزی وجود دارد که به پوست ساییده شده و بافت های مرده ی پوست را از بین برده و ترمیم پوست فعال می گردد ، در این حالت هنگامی که ضخامت پوست از بین می رود ، تبادلات فیزیولوژی پوست بهتر شده و تحریک کلاژن سازی پوست وبه دنبال آن تقویت قوام پوست و کم کردن مقاومت پوستی برای درمان های پوستی را در پی دارد .

اجازه بدهید ساییدن پوست را با ذکر مثال برای شما توضیح بدهیم :

ضخامت لایه سطحی پوست انسان در حالت عادی حدود 700 میکرون که برابر با 7/. میلیمتر است ، در هر جلسه میکرودرم می توان 40 میکرون لایه برداری از پوست انجام داد و بدینوسیله مشکلات زیبایی و پوستی که در سطح پوست ایجاد شده و با لایه برداری قابل درمان هستند برطرف خواهند شد .

میکرودرم ابریشن چیست ؟ روش لایه برداری پوست بوسیله ی ساییدن آن است . اشتباه نکنید !! این بدان معنا نیست که پوست شما بوسیله ی یک جسم سخت مانند سنگ یا آجر یا سمباده ساییده می شود ، بلکه در این روش کل پوست در معرض تماس با پودر اکسید آلومینیوم که یک ماده معدنی بی ضرر است قرار می گیرد .

در حال حاضر نیز روش های دیگری نیز برای لایه برداری پوست به کار گرفته می شود مانند لیزر و دارو، اما این روش ها در اکثر موارد همراه با عوارض هستند و می بایست تحت شرایط خاص و مراقبت های پزشکی انجام شوند ، در بعضی موارد چندان کارساز نیستند و به مدت زمان زیادی احتیاج دارند . بنابراین میکرودرم ابریشن بهترین روش به سبب ایمن ، بدون عارضه و توانمندی بسیار زیاد برای لایه برداری پوست خواهد بود .

در حال حاضر نیز روش های دیگری نیز برای لایه برداری پوست به کار گرفته می شود مانند لیزر و دارو، اما این روش ها در اکثر موارد همراه با عوارض هستند و می بایست تحت شرایط خاص و مراقبت های پزشکی انجام شوند ، در بعضی موارد چندان کارساز نیستند و به مدت زمان زیادی احتیاج دارند . بنابراین میکرودرم ابریشن بهترین روش به سبب ایمن ، بدون عارضه و توانمندی بسیار زیاد برای لایه برداری پوست خواهد بود .

میکرودرم در چه مواردی کاربرد دارد :