اشتها را با شیر ، روغن زیتون و آب مهار کنید

اگر از آن دسته افرادی هستید که اشتهای زیادی دارند و این اشتها منجر به اضافه وزن ایشان می شود ، شیر ، روغن زیتون و آب می تواند به شما کمک شایانی کند

اگر از آن دسته افرادی هستید که اشتهای زیادی دارند و این اشتها منجر به اضافه وزن ایشان می شود ، شیر ، روغن زیتون و آب می تواند به شما کمک شایانی کند

اگر این سه مایع را در فهرست غذایی روزانه خود بگنجانید می توانید گرسنگی و اشتهای زیاد خود را به طرز چشمگیری مهار کنید .

روغن زیتون اشتها را کاهش میدهد : 

این روغن دارای مولکولی به نام اسید اولیک می باشد . این چربی اشباع نشده عامل و مسئول محدود کردن و فرو نشاندن اشتها و علائم گرسنگی در بدن انسان می باشد ، به طوری که با مصرف آن ، شکم سیگنالی به مغز می فرستد که به انسان می گوید سیر است .

شیر جلوی اشتها را می گیرد : 

تحقیقات جدید نشان داده است در مقایسه با نوشیدن آبمیوه ، 566 گرم شیر کم چرب هر روز صبح منجر به کاهش اشتها هنگام صرف ناهار می شود به نحوی که با مقدار غذای کمتری انسان سیر می شود . دلیل کاهش اشتها ، وجود پروتئین هایی به نام کازئین ( Casein( و شیرابه ( Whey ) در شیر است 

آب معده را پر و اشتها را مهار می کند

تحقیقات متعدد در افرادی که رژیم گرفته بودند نشان داده است که نوشیدن 435 گرم آب قبل از هر وعده غذایی ، باعث کاهش بیشتر و سریعتر وزن در مقایسه با آن دسته از افرادی که از مصرف آب بین وعده های غذایی خودداری کرده بودند شده بود . نتایج نشان داده که نوشیدن آب به انسان احساس پر شدن و سیر شدن می دهد که در نهایت باعث مصرف کمتر خوراکی و جذب کمتر کالری می شود 

شهرپزشک

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص انسان از اسپم می باشد