مکمل های دارویی

کنگره تغذیه کودکان و نوجوتنان ایران در تاریخ 25 - 27 بهمن ماه برگزار می شود

کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران در تاریخ 25 - 27 بهمن ماه برگزار می شود 

در زمان حاملگی مادر نیاز به مصرف بیشتر ویتامین برای تامین نیاز نوزاد دارد و مصرف برخی غذاها و مکمل های ویتامین می تواند به رشد جنین و نوزاد سالم کمک کند

در زمان حاملگی مادر نیاز به مصرف بیشتر ویتامین برای تامین نیاز نوزاد دارد و مصرف برخی غذاها و مکمل های ویتامین می تواند به رشد جنین و نوزاد سالم کمک کند

بسیاری جوانان برای داشتن اندام ورزیده به سریع ترین و خطرناک ترین راه روی می آورند که همان داروهای مکمل بدنسازی است

بسیاری جوانان برای داشتن اندام ورزیده به سریع ترین و خطرناک ترین راه روی می آورند که همان داروهای مکمل بدنسازی است 

مدیرحقوقی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از دارو های تبلیغ شده در ماهواره دارای ترکیبات مخدر است.

مدیرحقوقی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از دارو های تبلیغ شده در ماهواره دارای ترکیبات مخدر است.

امروزه مکمل ها در میان افراد رواج پیدا کرده و عمده ی این مکمل ها مربوط به مکمل های افزایش یا کاهش وزن ، مکمل های افزایش قد و مکمل های تقویت قوای جنسی می باشد

امروزه مکمل ها در میان افراد رواج پیدا کرده و عمده ی این مکمل ها مربوط به مکمل های افزایش یا کاهش وزن ، مکمل های افزایش قد و مکمل های تقویت قوای جنسی می باشد